[#IWD2021] Jim Mascitelli - Managing Partner, Mazars, Australia

[#IWD2021] Jim Mascitelli – Managing Partner, Mazars, Australia